účetní a daňová kancelář

Zbavte se starostí s účetnictvím...

Úvod O nás Služby Ceník Klienti Kontakt

Vedení účetnictví

Zajišťujeme kompletní zpracování daňové evidence v souladu s platnými právními předpisy:

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • kontrola saldokontních obratů
 • zpracování knihy přijatých a vydaných faktur včetně další operativní evidence týkající se závazků a pohledávek
 • evidence hmotného i nehmotného majetku
 • příprava daňových a statistických hlášení
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování podkladů pro DPH a zpracování přiznání DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování měsíčních účetních závěrek a roční závěrky
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování ostatních daní (daň silniční, daň z nemovitosti aj.)
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole státní správy
 • zastupování na úřadech (finanční úřady, ČSSZ, zdravotní pojišťovny)
 • digitalizace a uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříku
 • rekonstrukce účetnictví za minulá i běžná účetní období
 • kontrolní činnost
 • zpracování ekonomických podkladů pro poskytnutí úvěru u bankovního ústavu
 • kontrolu formální správnosti účetních dokladů, kontrolu daňové uznatelnosti nákladů a samozřejmě dodržování všech předepsaných lhůt

Co u nás získáte navíc

Zastupování před úřady
Veškeré účetní činnosti a podklady pro Finanční úřad, SSZ, zdravotní pojišťovny nebo ČSÚ, ať už při registraci k daním, běžném vykazování, dotazech z úřadů, nebo při kontrolách, připravíme a vyřídíme za Vás.
Příprava k účetnímu auditu
Vaše účetnictví připravíme k auditu a budeme Vás zastupovat před auditory.
Sledování pohledávek a závazků
Připravíme účetní přehledy pohledávek po lhůtě splatnosti, můžeme se podílet na upomínání dlužníků. Podle účetních podkladů a data splatnosti roztřídíme závazky, připravíme platební kalendář a platební příkazy, na přání klienta též podklady pro elektronické bankovnictví. U vybraných klientů se podílíme i na správě jejich bankovního účtu.
Pravidelné měsíční / kvartální účetní uzávěrky
Přizpůsobíme se termínům vyplývajícím z interních potřeb firmy nebo skupiny a připravíme přehledy výsledků šité klientovi na míru.DAT ekon Zlín, s.r.o., tel. 777 255 710, 777 680 517, datekon@datekon.cz