účetní a daňová kancelář

Zbavte se starostí s účetnictvím...

Úvod O nás Služby Ceník Klienti Kontakt

Daňová evidence

Zajišťujeme kompletní zpracování daňové evidence v souladu s platnými právními předpisy:

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • zpracování knihy přijatých a vydaných faktur včetně další operativní evidence týkající se závazků a pohledávek
 • evidence hmotného i nehmotného majetku
 • zpracování peněžního deníku
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování ostatních daní (daň silniční, daň z nemovitosti aj.)
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole státní správy
 • zastupování na úřadech (finanční úřady, ČSSZ, zdravotní pojišťovny)
 • kontrolu formální správnosti účetních dokladů, kontrolu daňové uznatelnosti nákladů a samozřejmě dodržování všech předepsaných lhůt

Co u nás získáte navíc

Zastupování před úřady
Veškeré účetní činnosti a podklady pro Finanční úřad, SSZ, zdravotní pojišťovny nebo ČSÚ, ať už při registraci k daním, běžném vykazování, dotazech z úřadů, nebo při kontrolách, připravíme a vyřídíme za Vás.DAT ekon Zlín, s.r.o., tel. 777 255 710, 777 680 517, datekon@datekon.cz