účetní a daňová kancelář

Zbavte se starostí s účetnictvím...

Úvod O nás Služby Ceník Klienti Kontakt

Ceník služeb

Orientační cenu služeb si můžete spočítat pomocí našeho interaktivního ceníku.

Ceník služeb platný od 1.10.2022

Zpracování účetnictví / daňové evidence Cena Legenda
faktury vydané i přijaté - neplátce DPH 34 Kč
faktury vydané i přijaté - plátce DPH 40 Kč
pokladní doklady - neplátce DPH 30 Kč
pokladní doklady - plátce DPH 34 Kč
bankovní výpisy 14 Kč za řádek
interní doklady a skladové doklady 14 Kč za řádek
navýšení ceny za nesetřídění dokladů až 15% k základní ceně
navýšení ceny za pozdní dodání dokladů až 30% k základní ceně
množstevní sleva (u fakturace nad 15 tis. Kč / měsíc) až 10% za položky (z ceny nad 15 tis. Kč)
minimální cena za měsíc - daň. evidence 600 Kč
minimální cena za čtvrtletí - daň. evidence 1400 Kč
minimální cena za měsíc - účetnictví 800 Kč
minimální cena za čtvrtletí - účetnictví 1800 Kč
zahájení daňové evidence 500 Kč jednorázově
zahájení účetnictví 800 Kč jednorázově


Daňová přiznání Cena Legenda
daňové přiznání k DPH 280-400 Kč dle rozsahu
kontrolní hlášení k DPH 280-400 Kč dle rozsahu
souhrnné hlášení 200 Kč
dodatečné daňové přiznání a hlášení 300 Kč nezaviněné účet. firmou
daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 2800-4500 Kč včetně povinných příloh dle náročnosti
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - paušál 1200 Kč
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - DE 1400 Kč
daňové přiznání k dani z příjmů fyz. osob - účetnictví 1700 Kč včetně povinných příloh
přehled na OSSZ 300 Kč
přehled na zdravotní pojišťovnu 300 Kč
roční účetní závěrka včetně dokladové inventury 1 Kč za řádek
daňové přiznání k dani silniční 350 Kč základní cena za 1 auto
- za každé další auto 110 Kč
daňové přiznání k dani z nemovitých věcí 500-1000 Kč 100 Kč za jednu stránku


Ostatní účetní a daňové služby Cena Legenda
příprava podkladů ke kontrole na FÚ 300 Kč za hodinu
zastupování při kontrole na FÚ 350 Kč za hodinu
kontrola účetních dokladů 50% z ceny za vedení
účetnictví
účetní a ekonomické poradenství (za hod.) 400-600 Kč nad rámec účetnictví
zpracování statistických výkazů, výkazů pro banky aj. 100 Kč za stránku


Mzdová agenda Cena Legenda
zpracování mzdy 1 pracovníka - HPP 250 Kč
zpracování mzdy 1 pracovníka - VPP (DPP, DPČ) 200 Kč
výpočet exekucí - příplatek 350 Kč za hodinu
zpracování nemocenské/ošetřovné 1 pracovníka 250 Kč
vyhotovení pracovní smlouvy pracovníka 300 Kč
přihlášky, odhlášky pracovníka na ZP a OSSZ 300 Kč
přihlášky, odhlášky firmy na ZP a OSSZ 300 Kč
roční vyúčtování mzdy pracovníkům 350 Kč
zpracování DPFO zaměstnance 500 Kč
vyúčtování daně za firmu - srážkové, zálohové 400 Kč
mzdový list pracovníka 80 Kč
důchodový evidenční list pracovníka 120 Kč
příprava podkladů ke kontrole na ZP a OSSZ 300 Kč za hodinu
zastupování při kontrolách na ZP a OSSZ 350 Kč za hodinu


Ostatní služby Cena Legenda
cestovní náhrady - stálá smlouva (do 10 km) ----- v ceně služeb
cestovní náhrady - jednorázové služby nebo nad 10 km 10 Kč / km

Uvedené ceny jsou bez DPH.DAT ekon Zlín, s.r.o., tel. 777 255 710, 777 680 517, datekon@datekon.cz